Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Forum Dialogu |

FORUM DIALOGU - forma ponadpartyjnego poparcia reform gospodarczych i społecznych zapoczątkowanych w Polsce przełomem 1989 r. Również płaszczyzna komunikacji między pracownikami i pracodawcami w najważniejszych dla kraju sprawach. Miejsce wypracowywania programu szeroko pojętej integracji społecznej, wolnej od presji i różnic politycznych. Ośrodek kreowania strategicznej myśli propaństwowej, wspierania edukacji gospodarczej polskiego społeczeństwa.

FORUM DIALOGU powstało po to, by Polska wykorzystała w pełni stojące przed niż wielkie szanse, wypracowane przez społeczeństwo, które jako pierwsze obaliło komunizm; szanse, które są możliwe także dzięki najlepszej od kilkusetleci sytuacji geopolitycznej.

Kilkuset Sygnatariuszy FORUM DIALOGU z całej Polski należy do: 20 środowisk, najbardziej istotnych w funkcjonowaniu państwa, społeczeństwa, gospodarki oraz 25 ogólnopolskich organizacji składających się z ok. 1800 związków, stowarzyszeń i podmiotów publicznych, obejmujących swoim oddziaływaniem ponad 5 milionów obywateli.