Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Działalność miedzynarodowa | Współpraca

Marek Goliszewski angażuje się także w rozwój stosunków międzynarodowych z krajami spoza Unii Europejskiej. Spotyka się z szefami rządów, ministrami spraw zagranicznych, ambasadorami i liderami największych organizacji przedsiębiorców z krajów całego świata (m.in.: z premierem Rosji, z tureckimi przedsiębiorcami, z ambasadorem Arabii Saudyjskiej, czy z amerykańskimi przedsiębiorcami.

Marek Goliszewski jest m.in.:
 • Członkiem Klubu Wschodniego
    Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem

 • Członkiem Rady Biznesu Polska-Rosja
     Rada Biznesu Polska-Rosja została powołana przez II Forum Gospodarcze Polska-Rosja, które odbyło się 16-17 stycznia 2002 roku w Warszawie i Poznaniu. Celem Rady jest intensyfikacja działań i inicjatyw na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych poprzez wspomaganie organów administracji państwowej w działaniach na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych Polska - Rosja, dziańanie na rzecz zmniejszenia deficytu handlowego Polski w wymianie z Rosją, promowanie interesów polskich przedsiębiorców, utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi liczącymi się organizacjami gospodarczymi Rosji oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych we współpracy z administracją państwową i strukturami samorządowymi.

 • Członkiem Zarządu Towarzystwa "Polska-Wschód"

 • Business Centre Club stale współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami przedsiębiorców. Dzięki temu polskie firmy znajdują kontrahentów na całym świecie. Intensywna wymiana informacji odbywa się z pośrednictwem m.in. systemu informacji handlowej Departamentu Handlu USA (System informacji handlowej CMS - Commercial Management System, to komputerowy system umożliwiający przepływ informacji handlowej między amerykańskimi placówkami handlowymi za granicą, stanowymi biurami handlowymi w USA i Amerykańskim Departamentem Handlu. Za pośrednictwem CMS informacja wprowadzona do systemu danego kraju jest dostępna dla użytkowników systemu w USA. System ten jest szczególnie przydatny dla polskich firm poszukujących partnera do joint venture, zbytu dla swoich produktów oraz źródeł zakupu towarów, usług i technologii w USA. Do systemu wprowadzane są informacje zawarte w ankiecie wypełnionej przez członka BCC.) oraz Systemu informacji i kojarzenia przedsiębiorstw Dyrekcji Generalnej Enterprise Komisji Europejskiej (jest to internetowy systemem informacji i kojarzenia przedsiębiorstw, posiadający rozległą sieć korespondentów w ponad 70 krajach. System ten służy do międzynarodowych kojarzeń biznesowych i propagowania tematów kooperacyjnych. BCC, jako jeden z nielicznych korespondentów tego systemu w Polsce, umożliwia dostęp do systemu każdej firmie członkowskiej.).
  Wiele nowych kontraktów polskie firmy zawarły dzięki współpracy BCC z wydziałami ekonomicznymi ambasad (Ambasady polskie za granicą oraz placówki zagraniczne w Polsce systematycznie otrzymują wszystkie wydawnictwa klubowe zawierające informacje o członkach BCC, potrzebach i ofertach handlowych firm. Wspólnie z przedstawicielami tych placówek organizowane są w BCC spotkania kojarzeniowe polskich i zagranicznych przedsiębiorstw).

  Ponadto BCC współpracuje m.in. z takimi zagranicznymi organizacjami, jak:
  • Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
  • Bundesverband der Deutschen Industrie
  • Canadian-Polish Chamber of Commerce, Toronto
  • Canadian-Polish Chamber of Commerce, Vancouver
  • Commercial Management System - Ambasady USA w W-wie
  • COFACE - Francuska Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
  • Confederation of British Industry
  • Euro-Info Fundusz Współpracy
  • European Commission Enterprise Directorate - General w Brukseli
  • European Fundation for Entrepreneurship Research
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • International Club Berlin
  • International Finance Corporation - agenda Banku Światowego
  • IRIS Poland Project - Institutional Reform and the Informal Sector
  • Izba Handlowa Południowej Szwecji
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych
  • Morgan Stanley International
  • Polsko-Włoska Izba Gospodarcza
  • The All India Assocition of Industries
  • The Prince of Wales Business Leaders Forum
  • Zrzeszenie Niemieckich Producentów Wyrobów Markowych