Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Punkt widzenia | Program gospodarczy

Społeczny wizerunek i szanse wyborcze Marka Goliszewskigoprezentacja (.ppt)

1. Konstytucyjne prawa obywatelskie i gospodarcze

1.1Rozwój i umacnianie gospodarki rynkowej opartej na własności prywatnej.
1.2Wolność zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
1.3Tajemnica przedsiębiorcy zrównana z prawem do prywatności obywatela.
1.4Ograniczenie nakładanych ciężarów publicznych.
1.5Prawo przedsiębiorców do skutecznej obrony przed nielegalnymi strajkami.
1.6Pełna jawność finansów publicznych w tym pomocy publicznej. Dostęp do informacji publicznej.
1.7Ochrona własności prywatnej przed naruszeniem jej przez władze wykonawcze.

2. Ograniczenie ingerencji Państwa w gospodarkę

2.1Prywatyzacja gospodarki - zdecydowane zmniejszanie udziału własności państwowej w gospodarce.
2.2Reforma rolnictwa zmierzająca do włączenia tej gałęzi gospodarki do gry rynkowej.
2.3Ograniczenie zakresu reglamentowania działalności gospodarczej w tym likwidacja zezwoleń przyznawanych według uznania administracyjnego.
2.4Ograniczenie zakresu ingerencji administracji w ustalaniu cen - nowa ustawa o cenach.

3. Podatki

3.1Stabilność przepisów i co najmniej 6-miesięczne vacatio legis.
3.2Obniżanie podatków i uproszczenie systemu podatkowego.
3.3Czytelne i równe kryteria przy odroczeniach, rozkładaniu na raty i umarzaniu zaległości podatkowych.
3.4Zwiększenie udziału władz lokalnych w dochodach z podatków.
3.5Ograniczenie zabezpieczenia i ścigania podatków przed prawomocnym rozstrzygnięciem co do należności publicznych.

4. Ubezpieczenia społeczne

4.1Usprawnienie i uproszczenie systemu ubezpieczeń społecznych.
4.2Upowszechnienie ubezpieczeń kapitałowych.
4.3Ograniczenie przymusu ubezpieczenia emerytalnego.