Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Punkt widzenia | Program dla Polonii

Alfabet wyborczy Marka Goliszewskiego dla Polonii.

A - ambasadorem Polski jest każdy przedstawiciel Polonii na całym świecie
B - bolączki Polonii omówione i przedstawione opinii publicznej przez II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Pułtusku w dniach 28.04 - 3.05.2001 r. muszą uzyskać rangę zagadnień państwowych
C - celne opłaty nie powinny mieć zastosowania do przesyłek o wartości 200 USD skierowanych do rodzin w Polsce
D - dokształcanie nauczycieli polonijnych winno być inicjowane przez rząd RP
E - encyklopedie o Polsce muszą być wydawane w językach obcych i kolportowane w krajach zamieszkiwanych przez Polonię
F - Forum Oświaty Polonijnej powinno być organizowane co 2 lata przy udziale krajowych władz oświatowych
G - gwarancje równouprawnienia Polonii i Polaków z Zagranicy z rodakami w Kraju powinny nosić zapis ustawowy
H - hasło "Polak - Polakowi" jako program pomocowy wcielać w życie lepszą koordynację działań na linii Polonia - Kraj i bardziej efektywną promocję informacji w Polsce
I - internetowy kurs języka polskiego winien uzyskać poparcie władz państwowych
J - joint-ventures firm Polaków zagranicą z przedsiębiorstwami Polaków w Kraju powinny uzyskać priorytetową pozycją w kontaktach gospodarczych Polski ze światem
K - Karta Polaka musi zostać uchwalona przez Parlament, razem z ustanowieniem 2 maja światowym Dniem Polonii i Polaków z zagranicy
L - liczba programów w TVP o Polonii i prasie polskiej wydawanej za granicą musi zostać powiększona
Ł - łożyć należy środki finansowe z zasobów Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy i podręczniki dla szkół polonijnych
M - monity rządu polskiego u władz niemieckich powinny dotyczyć przyspieszenia wypłat odszkodowań dla byłych niewolniczych i przymusowych pracowników III Rzeszy
N - niezależne media polonijne winne otrzymywać wsparcie finansowe, techniczne i szkoleniowe z Kraju drogą prywatnych udziałów i mecenatu państwowych instytucji