Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Punkt widzenia | Program dla Polski

Alfabet wyborczy Marka Goliszewskiego dla Polski.

A - apartyjność - musi dotyczyć związków zawodowych i urzędników państwowych,
B - bezpieczeństwo - dzielnicowy na każdym osiedlu, wyższe zarobki, lepszy i nowoczesny sprzęt dla patrolujących policjantów, odbiurokratyzowane sądy,
C - czynsze - urealnić do poziomu rynkowego, ale dopłaty najuboższym do mieszkań powinno gwarantować państwo,
D - dzieci - wspierać kształcenie najzdolniejszych stypendiami państwowymi i prywatnymi,
E - eksmisje - nie mogą dotyczyć rodzin najuboższych, chorych i dzieci. Koszty ich zamieszkiwania powinien właścicielom domów pokrywać skarb państwa,
F - fiskalizm - jest zdecydowanie za duży. Wyciąganie pieniędzy przez państwo od obywateli i firm musi został zastąpione przez prorozwojową politykę podatkową,
G - gospodarka - rozwija się za wolno. Przedsiębiorstwa dławią się brakiem pieniędzy i zamówień. Trzeba obniżyć podatki, uelastycznić kodeks pracy, urealnić złotówkę, zracjonalizować wydatki publiczne, zrównoważyć budżet państwa,
H - handel - zagraniczny powinien opierać się na urealnionej w stosunku do innych walut złotówce i pobudzać głównie eksport,
I - ignorancja - wobec obywatela w urzędach, przychodniach, sklepach musi być eliminowana sankcjami służbowymi wobec osób, na które powtarzają się skargi,
J - jawność - musi dotyczyć zarobków posłów i ministrów, przetargów publicznych, prywatyzacji, zwolnień przedsiębiorstw z płacenia podatków, obsady stanowisk państwowych,
K - kredyty - inwestycyjne dla ludności i firm muszą być łatwiej dostępne, odformalizowane i tańsze,
L - lekarze - i pielęgniarki muszą być dobrze wynagradzani i mieć możliwość prowadzenia prywatnej, nisko opodatkowanej praktyki,
Ł - Łapówki - nie zwalczy się ich kolejnymi komitetami antykorupcyjnymi, lecz silną gospodarkę, gwarantującą lepsze zarobki oraz kontrolę wydawania pieniędzy publicznych,
M - mecenat - powinien być państwowy i prywatny, obejmował głównie kulturę, naukę, uczących się i studiujących,
N - niszczenie - lasu, parku, osiedla, klatki schodowej powinno być zdecydowanie, szybko i dotkliwie karane wraz z podawaniem wyroków do publicznej wiadomości,