Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Punkt widzenia | Program dla Warszawy

Alfabet wyborczy Marka Goliszewskiego dla Warszawy.

A - aglomeracja- sprawnie zarządzana może być tylko przez bezpośrednio wybieranego prezydenta i trzydziestoosobową Radą Miasta,
B - biurokracja- w każdym stołecznym urzędzie musi zostać radykalnie ograniczona poprzez zmniejszenie czasu obsługi interesantów i ograniczenie wypełnianych formularzy do jednej strony,
C - ciągi komunikacyjne - muszą zostać poszerzone i wydłużone zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów,
D - drogowskazy - musi być ich więcej, również w dzielnicach poza śródmieściem, aby łatwiej można było dojść lub dojechać do zamierzonego miejsca,
E - ekologia - poprawić czystość powietrza poprzez rozwój nowoczesnej komunikacji masowej i dróg rowerowych,
F - fachowość urzędników - musi być stale weryfikowana odpowiednimi szkoleniami i egzaminami,
G - gminy - oraz urzędy muszą być skomputeryzowane i połączone w sieć umożliwiającą transmisję danych,
H - hotele - miasto winno wspierać budowę tanich hoteli turystycznych, co spowoduje obniżkę cen w obiektach istniejących w stolicy, muszą być tańsze
I - informacje - o możliwościach inwestowania w Warszawie muszą być stale aktualizowane i publicznie udostępniane inwestorom polskim i zagranicznym,
J jawność - musi dotyczyć całego procesu każdego przetargu miejskiego; również ewentualnych powodów jego unieważnienia,
K - komunikacja autobusowa - musi charakteryzować się wysoką częstotliwością i posiadać więcej wyodrębnionych pasów ruchu,
L - liczba - turystów odwiedzających Warszawę dzięki efektywnej promocji miasta w ciągu najbliższych 5 lat powinna ulec potrojeniu,
Ł - łączność - winna być ułatwiona poprzez Internet bezpłatnie dostępny w każdym miejscu publicznym,
M - metro i mosty- muszą być dalej budowane, również przy udziale prywatnych inwestorów,
N - nawierzchnie - należy przyspieszyć radykalnie ich wymianę na ulicach o dużym natężeniu ruchu, pracę organizując bez wywoływania korków,