Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Działalność społeczna

Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka. Dlatego rocznie na działalność społeczną przeznaczam 15 procent moich dochodów.

Jestem orędownikiem idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Z dumą mogą powiedzieć, że w ciągu dziesięciu lat członkowie Business Centre Club przeznaczyli na pomoc społeczną ponad 863 miliony PLN.

Marek Goliszewski jest inicjatorem Akcji Społecznej "Podziel się sukcesem" - ogólnopolskiego programu społecznego środowiska polskich przedsiębiorców zapoczątkowanym w styczniu 2004 roku. Zgodnie z ideą programu ludzie sukcesu - przedsiębiorcy wspierają potrzebujących "dzieląc się" z nimi swoim sukcesem. Celem programu jest zmniejszenie bezrobocia i niwelowanie konfliktów społecznych.