Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Działalność społeczna | na rzecz edukacji i sportu

Działalność na rzecz edukacji
 • Patron konkursu KAROLE
  KAROLE, to konkurs organizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Oceniane są w nim projekty studentów wydziału, które powstały w we współpracy z wybranymi firmami. Celem konkursu jest pogłębienie kontaktów między środowiskiem studentów a środowiskiem gospodarczym.

 • Fundator nagród w konkursie MŁODZI SOBIE
  Konkurs na najlepsze programy przeciwdziałania bezrobociu, organizowany pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • Członek Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 • Patronat nad Business Students Club
  Business Students Club to elitarna organizacja studencka, zrzeszająca studentów uczelni ekonomicznych.

 • Członek Komitetu Honorowego 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

 • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

 • Patronat nad Business Students Club
  Business Students Club to elitarna organizacja studencka, zrzeszająca studentów uczelni ekonomicznych.

 • Patron konferencji "GLOBAL comMUNICATION"
  Konferencja organizowana przez NZS Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Patron konferencji "Franchising-konstruktywne działanie"
  Konferencja organizowana przez Koło Naukowe IMC przy Uniwersytecie Łódzkim.

 • Patronat nad Międzynarodową Szkołą Szwajcarską w Polsce.

 • Pomoc Gimnazjum w Bydlinie.

 • Komitet Honorowy Akademickiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości "VENTURE"

 • Honorowy patronat nad finałem POLONIADY 2002
  POLONIADY organizuje Fundacja Młodej Polonii.

 • Honorowy patronat nad konferencją "Kreowanie sukcesu - ludzie, innowacje"
  Konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe PROGRESS, działające przy Katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Pomoc Młodzieżowemu Obserwatorium Astronomicznemu
  Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne przygotowuje ekspedycję obserwacyjną na całkowite zaćmienie Słońca.

 • W Sejmie RP w obecności Marszałka Sejmu RP Marka Jurka,
  Wiceministra Gospodarki Andrzeja Kaczmarka i Prezesa BCC Marka Goliszewskiego ogłoszone zostały wyniki III konkursu "Twoja wizja przedsiębiorczości" organizowanego przez Studenckie Forum BCC. Podczas konferencji na ręce marszałka, wiceministra i prezesa BCC przekazany został "BIZNES PLAN DLA POLSKI" - wizja polskiej rzeczywistości, w której młodzi Polacy chcieliby funkcjonować za kilka lat oraz opis działań, które trzeba podjąć, by tę wizję wdrożyć. BIZNESPLAN zostanie włączony do prac komisji sejmowych oraz rządowych, a następnie wspólnymi siłami wdrożony w życie.