Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Kim jest | Zawodowo

Życiorys zawodowy

"Najważniejszą wartością w życiu społecznym jest człowiek. Nie pieniądz! Ponieważ jednak pieniądz jest jednym z podstawowych środków realizacji godności, wolności i celów życiowych człowieka oraz podmiotowości państwa, dlatego zajmują się pracą nad drogami jego zdobywania i pomnażania"

Przedsiębiorca:

Członek instytucji i stowarzyszeń:

 • Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego - 2010,
 • konsultant Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego -2010,
 • Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych - 2008,
 • Członek Honorowy Polish American Business Club - 2008,
 • odznaczony Medalem Komendy Stołecznej Policji - 2003,
 • Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - 2002,
 • Inicjator Rady Przedsiębiorczości - 2002,
 • Członek Rady Biznesu Polska-Rosja - 2002,
 • Członek Klubu Wschodniego -Stowarzyszenia Wspierania Wspłópracy Gospodarczej ze Wschodem -2002,
 • Członek Środowiskowej Rady Integracji Europejskiej ds. Środowisk Gospodarczych - 2002,
 • Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej - 2002,
 • Członek Rady Integracji Europejskiej - 1996,
 • Członek Klubu Europejskiego - 1994,
 • Członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -1995,
 • Członek Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania -1994,
 • Członek Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego - 1993,
 • Członek Zarządu Towarzystwa "Polska-Wschód" -1993,
 • Prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego -1989,
 • Członek i ekspert "Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" - 1979.