Marek Goliszewski : Pokonamy ten kryzys!
Kim jest | Życiorys

Prezes Business Centre Club, organizacji zrzeszającej ponad 2500 członków: przedsiębiorców i firm, w których zatrudnionych jest około 600 tys. pracowników.

 • Uhonorowany Medalem Euroatlantyckim. Janusz Onyszkiewicz, dwukrotny minister obrony narodowej, odznaczył Marka Goliszewskiego Medalem Euroatlantyckim za umacnianie myśli propaństwowej, proeuropejskiej, transatlantyckiej oraz związanej z NATO i bezpieczeństwem militarnym Polski.,
 • Uhonorowany m.in. nagrodą Księcia Yorku, tytułami "Przyjaciel Bezdomnych" i "Czyniący Dobro",
 • Autor książki "Stąd Do Przyszłości" i współautor księgi "Głos BCC w sprawach najważniejszych",
 • Autor publikacji m.in. w Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Newsweeku, Wprost, Gazecie Wyborczej i Pulsie Biznesu,
 • 2013 - Członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej,
 • 2012 - Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski,
 • 2012 - Premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC,
 • od 2010 - Członek Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego,
 • od 2010 - Prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego (SEA),
 • 2010 - Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,
 • 2008 - Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych,
 • 2007 - Uhonorowany Nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • 2007 - Założyciel koalicji ProEuro,
 • 2005 - Członek Komitetu Wsparcia Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich,
 • 2004 - Inicjator Akcji Społecznej "Podziel się sukcesem",
 • 2004 - Kawaler Orderu Prymasowskiego,
 • 2003 - odznaczony Medalem Komendy Stołecznej Policji,
 • 2002-2008 - Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Społecznego,
 • 2002 - Inicjator Rady Przedsiębiorczości RP,
 • 2002 - Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej,
 • 1994 - Członek Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania,
 • 1991 - Założyciel i Prezes Business Centre Club (organizacji zrzeszającej ponad 2500 członków: przedsiębiorców i firm, w których zatrudnionych jest około 600 tys. pracowników),
 • 1989 - Laureat I Nagrody im. Adolfa Bocheńskiego (ex aequo ze Stefanem Kisielewskim) za działalność publicystyczną,
 • 1989 - Prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego,
 • 1987 - Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika "Konfrontacje",
 • od 1985 - Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli,
 • 1981 - Relegowany z pracy,
 • 1973 - Reprezentant Polski w zapasach,
 • Absolwent SGH (d. SGPiS) i Uniwersytetu Warszawskiego.
życiorys (CV) - wersje do druku : CV_pl, CV_ang.