Forum Dialogu | Kongresy i spotkania - I kongres

Kondycja Rzeczypospolitej - zapóźnienia i szanse na poprawę.

19 czerwca 1999 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP

Cel Kongresu:

   Przekazanie władzy ustawodawczej i wykonawczej opinii środowisk apartyjnych i poparcie dla przyspieszenia reform.

Program Kongresu:

Tematy obrad Kongresu:

    
  • Nauka,
  • Kultura,
  • Służba zdrowia,
  • Budownictwo mieszkaniowe,
  • Szkolnictwo,
  • Podmiotowość i uprawnienia obywatela w regionie,
  • Polityka gospodarcza państwa.
  • Kilkuset Sygnatariuszy FORUM DIALOGU z całej Polski należy do: 20 środowisk, najbardziej istotnych dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa, gospodarki oraz 25 ogólnopolskich organizacji składających się z ok. 1.800 związków, stowarzyszeń i podmiotów publicznych, obejmujących swoim oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli.