Forum Dialogu | Kongresy i spotkania - II kongres

Być albo nie być w Unii Europejskiej

połączony z Referendum uczestników 27 listopada 1999 r. Warszawa, Sala Kongresowa - PKiN organizowany we współpracy z:

 - Business Centre Club,
 - Polską Fundacją im. R. Schumana,
 - Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej,
 - Fundacją Edukacji Ekonomicznej,
 - Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 - AIESEC Polska,
 - Stowarzyszeniem Dziennikarzy Europejskich,
 - Polską Radą Ruchu Europejskiego.
Patronat medialny objął I Program TVP

Program Kongresu:

Część I, O przedstawienie opinii poproszono m.in.:

    
 • Lidera Unii Wolności Leszka Balcerowicza,
 • Premiera Jerzego Buzka,
 • Ministra Spraw Zagranicznych Bronisława Geremka,
 • Lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosława Kalinowskiego,
 • Lidera Akcji Wyborczej "Solidarność" Mariana Krzaklewskiego,
 • Przewodniczącego Koła poselskiego Nasze Koło Jana Łopuszańskiego,
 • Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
 • Lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszka Millera,
 • Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka,
 • Dyrektora Radia "Maryja" Ojca Tadeusza Rydzyka,
 • Prezydenta Lecha Wałęsę.
 • Część II, Tematy wystąpień eksperckich:

      
 • W jakim celu założono Unię Europejską? (Idea Unii Europejskiej),
 • Polacy we władzach Europy (ział i prawa Polski w instytucjach Unii Europejskiej),
 • Czy pieniądze Unii Europejskiej pomogą polskiej gminie? (Rola europejskich funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym Polski),
 • Czy Unia Europejska może zniszczyć polskie rolnictwo? (Skutki integracji dla polskiej gospodarki żywnościowej),
 • Praca dla Polaków w Unii Europejskiej. (Konsekwencje integracji dla rynku pracy i polityki społecznej),
 • Czy polski przemysł wytrzyma europejską konkurencję? (Szanse i zagrożenia),
 • Czy Unia Europejska zawłaszczy polskie ziemie?
 • Część III, Dyskusja uczestników i Referendum.