Forum Dialogu | Kongresy i spotkania - III kongres

Na co idą nasze pieniądze?

27 maja 2000 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP

1. Skutki niewłaściwego wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa na pomoc społeczną i walkę z bezrobociem, edukację, bezpieczeństwo publiczne, mieszkalnictwo
2. Propozycje zmian - wnioski dla rządu i parlamentu

Program Kongresu:

Część I, Przedstawienie nowych propozycji

    
  • Stan polskiej gospodarki i jej perspektywy, w zależności od wyboru polityki państwa oraz stanu finansów publicznych i spraw społecznych - prof. Witold Orłowski, dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN oraz Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych,
  • Pomoc społeczna - Jeremi Mordasewicz, wiceprezes BCC,
  • Edukacja - prof. Julian Auleytner, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
  • Bezpieczeństwo publiczne - prof. Andrzej Siemaszko, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
  • Mieszkalnictwo - Wiktor Piwkowski, dyrektor generalny PERI Polska.
  • Część II, Dyskusja

         Po zakończeniu obrad, w budynku G sala 13 odbyło się spotkanie współprzewodniczących Forum Dialogu oraz prelegentów III Kongresu z prasą.