Forum Dialogu | Deklaracja intencji

Bogata Polska, Zamożny Polak, Stabilna Praca

Celem Forum Dialogu jest udział w budowie nowoczesnej i silnej Polski. Inicjatorzy Forum widzą szansę, aby Polska stała się już wkrótce bogatym krajem.

Dzisiaj waży się nasza przyszłość i nasze losy: czy wybierzemy Rzeczpospolitą, która działa d1a realizacji tego celu - czy tę, która opuszcza ramiona, kłóci się i ogląda wstecz.

Wybieramy to pierwsze.

Zamierzamy odejść od obrazu pokrzywdzonych i słabych Polaków, którym należy się opieka i spokój. Nasi Rodacy są wystarczająco silni, mądrzy i pracowici, by sprostać wyzwaniom nowoczesnej Europy i świata.

W pierwszym etapie trzeba wzmocnić wśród nas wiarę w siebie i przedsiębiorczość. To zadanie na miarę polskiej racji stanu. Tylko indywidualna inicjatywa jest w stanie rozwijać kraj - a nie dotacje i wysokie podatki.

Będziemy pokazywać to, co się udaje, a nie rozwodzić nad porażkami. Wiemy, że jest to trudne, bo duża część społeczeństwa chce mieć pieniądze, ale przeciwna jest pojęciu zysku. A zysk jest motorem, który rozwija gospodarkę. I daje ludziom zarobki. To rozumowanie chcemy upowszechnić.

Członkowie Forum uważają, że najważniejszą wartością w życiu społecznym jest człowiek. Nie pieniądz! Ponieważ jednak pieniądz jest jednym z podstawowych środków realizacji godności, wolności i celów życiowych człowieka oraz podmiotowości państwa - członkowie Forum będą w dużym stopniu prowadzić dialog nad koncepcjami dróg jego pomnażania. I podejmować wysiłek ich realizacji. Odrzucają więc pogląd, że pieniądze i zamożność są czymś nagannym i można je osiągnąć jedynie kosztem biednych.

Popierać będziemy i budować gospodarkę dążącą do kapitalizmu powszechnego tj. rozprzestrzenienia własności prywatnej w całym społeczeństwie - nie tylko wśród elit.

Uważamy, że ludzie bogatsi powinni płacić większe podatki i trzeba dążyć, aby bogatymi stała się jak największa liczba Polaków! To rozwiązanie leży w interesie kraju. Najpierw należy wytworzyć, by móc potem dzielić.

Na rzecz takiego podejścia będziemy działać.

Członkowie Forum stwierdzają, że Polska wymaga wielu zmian. Ich podmiotem musi być zwykły obywatel. Tę konieczność udowodniły lata od 1989r.

Dzielność Polaków, wykazana dawniej w powstaniach i rewolucjach, przełożyła się na mądrość w dokonaniu trudnych wyborów i ciężką pracę. Zaowocowało to wymiernym wzrostem gospodarczym, tysiącami nowych przedsiębiorstw i pełnymi sklepami - choć nie dla wszystkich łatwo dostępnymi.

Nad poszerzeniem ich dostępności zamierzamy pracować.

Warunkiem dobrobyty jest utożsamianie się każdego obywatela z państwem. Z interesem państwa muszą identyfikować się wszyscy - pracownicy i pracodawcy, politycy i uczeni, młodzież i emeryci.

Dlatego członkowie Forum nie będą się kierowali tradycyjnymi podziałami politycznymi. Drogowskazem dla naszych starań będzie nowoczesność kraju, zamożność Polaka i jego rodziny.