Forum Dialogu | Rada Partnerstwa

25 marca 2001 roku w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość podpisania "Przymierza dla Przyszłości" oraz zawiązania Rady Partnerstwa, złożonej ze 140 przedstawicieli Forum Dialogu i Unii Wolności.
Ceremonii podpisania "Przymierze dla Przyszłości" przyglądało się ponad tysiąc delegatów z całej Polski oraz przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Foto z Dużej Auli Politechniki Warszawskiej gdzie odbyła się uroczystość podpisania "Przymierze dla Przyszłości".

  
Foto.01    Foto.03
  
Foto.02    Foto.04
  
Foto.05    Foto.06
  
Foto.07    Foto.08
  
Foto.09    Foto.10

  
Foto.25    Foto.26