Forum Dialogu | Stanowiska forum dialogu

Stanowiska Forum Dialogu

Znaczenie bezpieczeństwa obywateli dla powodzenia reform w Polsce. (wrzesień 1998r.)
więcej...

Dalsza decentralizacja spraw publicznych i finansów publicznych kwestiš racji stanu w Polsce. (styczeń 1998r.)
więcej...

Wobec sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. (czerwiec 1997r.)
więcej...

Nowa geopolityka europejska po 1989 r. (kwiecień 1997r.)
więcej...

System społecznego komunikowania się. (marzec 1997r.)
więcej...

W sprawie reformy ubezpieczeń społecznych. (styczeń 1997r.)
więcej...

Polityka finansowa państwa i reforma systemu podatkowego w kontekœcie ograniczania inflacji i stymulowania inwestycji. (grudzień 1996r.)
więcej...