Kim jest | Życiorys

Prezes Business Centre Club, organizacji zrzeszającej ponad 2500 członków: przedsiębiorców i firm, w których zatrudnionych jest około 600 tys. pracowników.

 • Autor książki "Stąd Do Przyszłości" i współautor księgi "Głos BCC w sprawach najważniejszych",
 • Autor publikacji m.in. w Tygodniku Powszechnym, Rzeczpospolitej, Newsweeku, Wprost, Gazecie Wyborczej i Pulsie Biznesu.
 • Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,
 • Za działalność społeczną uhonorowany m.in. nagrodą Księcia Yorku, tytułami "Przyjaciel Bezdomnych" i "Czyniący Dobro",
 • 2010 - Prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego (SEA),
 • 2010 - Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,
 • 2008 - Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych
 • 2007 - Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Społecznego – 2002-2008 ,Założyciel koalicji ProEuro,
 • 2007 - Uhonorowany nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
 • 2004 - Odznaczony Orderem Prymasowskim,
 • 2004 - Inicjator Akcji Społecznej "Podziel się sukcesem",
 • 2003 - Organizator prareferendum europejskiego "Być albo nie być w UE",
 • 2002 - Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Inicjator Rady Przedsiębiorczości RP,
 • 1994 - Członek Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania,
 • 1991 - Założyciel i Prezes Business Centre Club,
 • 1989 - Prezes Polskiej Fundacji Klubu Rzymskiego,
 • 1987 - Założyciel miesięcznika "Konfrontacje",
 • 1985 - Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli ,
 • Absolwent SGPiS (handel) i UW (dziennikarstwo),
Życiorys (CV) - wersje do druku : CV_pl, CV_ang.