Punkt widzenia | Program dla Polski

A- apartyjność - musi dotyczyć związków zawodowych i urzędników państwowych,
B- bezpieczeństwo - dzielnicowy na każdym osiedlu, wyższe zarobki, lepszy i nowoczesny sprzęt dla patrolujących policjantów, odbiurokratyzowane sądy,
C- czynsze - urealnić do poziomu rynkowego, ale dopłaty najuboższym do mieszkań powinno gwarantować państwo,
D- dzieci - wspierać kształcenie najzdolniejszych stypendiami państwowymi i prywatnymi,
E- eksmisje - nie mogą dotyczyć rodzin najuboższych, chorych i dzieci. Koszty ich zamieszkiwania powinien właścicielom domów pokrywać skarb państwa,
F- fiskalizm - jest zdecydowanie za duży. Wyciąganie pieniędzy przez państwo od obywateli i firm musi zostać zastąpione przez prorozwojową politykę podatkową,
G- gospodarka - rozwija się za wolno. Przedsiębiorstwa dławią się brakiem pieniędzy i zamówień. Trzeba obniżyć podatki, uelastycznić kodeks pracy, urealnić złotówkę, zracjonalizować wydatki publiczne, zrównoważyć budżet państwa,
H- handel - zagraniczny powinien opierać się na urealnionej w stosunku do innych walut złotówce i pobudzać głównie eksport,
I- ignorancja - wobec obywatela w urzędach, przychodniach, sklepach musi być eliminowana sankcjami służbowymi wobec osób, na które powtarzają się skargi,
J- jawność - musi dotyczyć zarobków posłów i ministrów, przetargów publicznych, prywatyzacji, zwolnień przedsiębiorstw z płacenia podatków, obsady stanowisk państwowych,
K- kredyty - inwestycyjne dla ludności i firm muszą być łatwiej dostępne, odformalizowane i tańsze,
L- lekarze - i pielęgniarki muszą być dobrze wynagradzani i mieć możliwość prowadzenia prywatnej, nisko opodatkowanej praktyki,
Ł- łapówki - nie zwalczy się ich kolejnymi komitetami antykorupcyjnymi, lecz silną gospodarką, gwarantującą lepsze zarobki oraz kontrolą wydawania pieniędzy publicznych,
M- mecenat - powinien być państwowy i prywatny, obejmować głównie kulturę, naukę, uczących się i studiujących,
N- niszczenie - lasu, parku, osiedla, klatki schodowej powinno być zdecydowanie, szybko i dotkliwie karane wraz z podawaniem wyroków do publicznej wiadomości,