Punkt widzenia | Program dla Warszawy

Alfabet wyborczy Marka Goliszewskiego dla Warszawy.
A- aglomeracja- sprawnie zarządzana może być tylko przez bezpośrednio wybieranego prezydenta i trzydziestoosobową Radę Miasta,
B- biurokracja- w każdym stołecznym urzędzie musi zostać radykalnie ograniczona poprzez zmniejszenie czasu obsługi interesantów i ograniczenie wypełnianych formularzy do jednej strony,
C- ciągi komunikacyjne - muszą zostać poszerzone i wydłużone zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów,
D- drogowskazy - musi być ich więcej, również w dzielnicach poza śródmieściem, aby łatwiej można było dojść lub dojechać do zamierzonego miejsca,
E- ekologia - poprawić czystość powietrza poprzez rozwój nowoczesnej komunikacji masowej i dróg rowerowych,
F- fachowość urzędników - musi być stale weryfikowana odpowiednimi szkoleniami i egzaminami,
G- gminy - oraz urzędy muszą być skomputeryzowane i połączone w sieć umożliwiającą transmisję danych,
H- hotele - miasto winno wspierać budowę tanich hoteli turystycznych, co spowoduje obniżkę cen w obiektach istniejących w stolicy, muszą być tańsze
I- informacje - o możliwościach inwestowania w Warszawie muszą być stale aktualizowane i publicznie udostępniane inwestorom polskim i zagranicznym,
J jawność - musi dotyczyć całego procesu każdego przetargu miejskiego; również ewentualnych powodów jego unieważnienia,
K- komunikacja autobusowa - musi charakteryzować się wysoką częstotliwością i posiadać więcej wyodrębnionych pasów ruchu,
L- liczba - turystów odwiedzających Warszawę dzięki efektywnej promocji miasta w ciągu najbliższych 5 lat powinna ulec potrojeniu,
Ł- łączność - winna być ułatwiona poprzez Internet bezpłatnie dostępny w każdym miejscu publicznym,
M- metro i mosty- muszą być dalej budowane, również przy udziale prywatnych inwestorów,
N- nawierzchnie - należy przyspieszyć radykalnie ich wymianę na ulicach o dużym natężeniu ruchu, pracę organizując bez wywoływania korków,