Działalność społeczna | Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca z innymi instytucjami

 • Uhonorowany Medalem Komendy Stołecznej Policji

 • Pomoc Komendzie Stołecznej Policji

 • Współorganizator konkursu Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

 • Wnioskodawca Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

 • Współpraca ze Zrzeszeniem Prawników Polskich i Krajową Radą Radców Prawnych
     Wspólnie ze Zrzeszeniem Prawników Polskich i Krajową Radą Radców Prawnych - współorganizował panele dyskusyjne, w których brali udział wybitni znawcy różnych dziedzin prawa.

 • Współpraca z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową
     Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową podczas organizacji konferencji "Ryzyko Walutowe i Prognozy Euro".

 • Patronat honorowy nad konferencją "Translease 2001"
     Konferencja "Translease 2001" poświęcona była transportowi drogowemu.

 • Patronat honorowy nad konferencją "Zmieniamy Polski Przemysł"
     Konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

 • Patronat honorowy nad seminarium "Wykorzystanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu organizacją non-profit"
     Seminarium organizowane przez Fundację Komunikacji Społecznej.

 • Wsparcie tworzenia Archiwum Jerzego Turowicza