Działalność społeczna | Działalność pomocowa

Działalność pomocowa
 • List Gratulacyjny TPD   ( 17 maja 2008 )
  prezes Marek Goliszewski otrzymał List Gratulacyjny od Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, działającego w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 • Statuetka Nadziei   ( 12 maja 2007 )
  prezes Marek Goliszewski otrzymał z rąk doc. dr hab. Krzysztofa Sodowskiego Statuetkę Nadziei za pomoc i serce okazane fundacji Godula-Hope. Statuetka

 • Nagroda Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce    ( 21 maja 2007 )
  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce postanowiła w szczególny sposób podziękować osobom, które od wielu lat aktywnie i konsekwentnie wspierają Konkurs "Dobroczyńca Roku". Statuetkę Przyjaciela Konkursu otrzymał zasiadający w Kapitule prezes Marek Goliszewski. Przyjaciel Konkursu Dobroczynca Roku

 • Fundacja Krystyny Jandy Na rzecz Klutury    ( grudzień 2006 )
  Marek Goliszewski otrzymał certyfikat od Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Klutury.

 • Na pomoc podopiecznym fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko"    ( listopad 2006 )
  Marek Goliszewski wziął udział w aukcji portretów gwiazd z kalendarza tygodnika "Gali" na 2007 rok pn. "Radość Macierzyństwa". Wylicytował portret dziennikarki Klaudii Carlos. Dochód z aukcji przeznaczony jest na pomoc niepełnosprawnym mamom i ich dzieciom pozostającym pod opieką Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko".

  więcej...


 • Nagroda za "Akcję Społeczną"    ( 15 września 2005 )
  Podczas Śląskiej Gali BCC Marek Goliszewski odebrał honorowe wyróżnienie - Statuetkę Specjalną Cezara za stworzenie i realizację programu Akcji Społecznej „Podziel się sukcesem”. Od 1999 roku Rada Regionalna przyznaje tę nagrodę wybitnym osobowościom, zasłużonym na polu kultury, sztuki i nauki oraz za działalność charytatywną i wybitne osiągnięcia menadżerskie. Obok prezes BCC laureatem Statuetki Specjalnej został profesor Jerzy Hołowiecki, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej - za ogromny wkład w walkę z białaczką szpikową, osiągnięcia w transplantacji szpiku kostnego oraz budowę prężnego ośrodka hematologicznego o znaczeniu ogólnopolskim.

 • "Przyjemniej jest dawać niż brać"   
  Członkowie BCC przeznaczyli na pomoc pokrzywdzonym przez los blisko 900 mln złotych. Meblują domy opieki społecznej, organizują kolonie dla dzieci, stają się "rodzinami zastępczymi", doradzają bezdomnym za pośrednictwem opłacanych przez siebie prawników, uruchamiają praktyki dla bezrobotnych i fundują stypendia przyszłym przedsiębiorcom.

  więcej...


 • Dyplom od Fundacji "Pożywienie - Darem Serca"    ( 29 czerwca 2005 )
  w BCC Fundacja "Pożywienie - Darem Serca", zajmująca się dożywianiem dzieci z ubogich rodzin, spotkała się ze swoimi darczyńcami. Gospodarzem uroczystości był BCC - patron organizacji. Prezes BCC Marek Goliszewski odebrał Dyplom z podziękowaniem za wspieranie działań Fundacji.

 • Order Prymasowski dla Marka Goliszewskiego   (4 czerwca 2004)
  w Pałacu Prymasowskim Marek Goliszewski otrzymał z rąk Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa Order Prymasowski "za wkład w budowę Świątyni Opatrzności Bożej".

 • Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym "NADZIEJA"   
  Fundacja "Nadzieja" zrodziła się z przekonania, iż w obliczu dzisiejszego olbrzymiego bezrobocia i jego dramatycznych skutków, przybierających wymiar klęski społecznej, nikt nie powinien pozostać obojętnym. Marek Goliszewski, jako członek Rady Programowej Fundacji Nadzieja, aktywnie wspiera jej działania realizując medialną kampanię społeczną na rzecz Fundacji.